16.8 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022

Buy now

spot_img

6 tiêu chí phân biệt thuế với phí và lệ phí dễ hiểu nhất


Điểm giống nhau của các loại thuế, phí và lệ phí

– Thuế, phí và lệ phí là nguồn thu của ngân sách nhà nước, trong đó thuế là nguồn thu chủ yếu.

– Thuế, phí, lệ phí là khoản thu bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp, trừ trường hợp được miễn; nghĩa là tổ chức, cá nhân không được thoả thuận với cơ quan nhà nước về số lượng và thời gian thanh toán.

Bạn Đang Xem: 6 tiêu chí phân biệt thuế với phí và lệ phí dễ hiểu nhất

– Mức nộp hoặc xác định số phải nộp do văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Nói cách khác, mức thanh toán hay cách xác định số tiền phải thanh toán (công thức tính) phải dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật chứ không phải văn bản cụ thể hay luật hiện hành.

Như vậy, mặc dù thuế, phí và lệ phí là những khoản thu khác nhau của ngân sách nhưng có những điểm chung nhất định.

chỉ biếtTiêu chí phân biệt thuế với phí và lệ phí (Ảnh minh họa)

Sự khác biệt giữa thuế, phí và lệ phí

Giữa thuế và phí, lệ phí có nhiều điểm khác nhau và được phân biệt rõ ràng qua các tiêu chí sau:

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi


Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi


Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi


Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi


Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi


Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi


Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm học 2021-2022

Xem Thêm : Mua ngay để hưởng lợi
Titiêu chí phân biệt

Thuế

Phí và lệ phí

Ý tưởng

Thuế là khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế (Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019).


Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả để cơ bản trang trải chi phí và phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Cung cấp dịch vụ công được quy định tại Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015.


Phí là khoản tiền cố định mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định tại Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí. và lệ phí 2015.

Văn bản điều chỉnh

Thuế được điều chỉnh chủ yếu bởi các văn bản pháp lý cao là luật. Mặc dù được hướng dẫn bởi các nghị định và thông tư, nhưng văn bản có giá trị pháp lý cao nhất (bản chính) là luật.


Ngoài văn bản điều chỉnh chung là Luật quản lý thuế, mỗi loại thuế được điều chỉnh bởi một luật thuế tương ứng như: Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016,…

Ngoài Luật phí và lệ phí 2015 quy định chung, phí và lệ phí được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật như nghị quyết, nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.


Ví dụ: Án phí được quy định tại Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14; lệ phí môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016 / NĐ-CP; lệ phí trước bạ được quy định tại Nghị định 140/2016 / NĐ-CP; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, v.v.


Chức vụ, vai trò

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.


Là nguồn tài chính chủ yếu đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Phí, lệ phí là khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (tiểu thu).


Chủ yếu để bù đắp chi phí khi Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khác cung cấp dịch vụ công hoặc thực hiện công việc quản lý nhà nước.

Phạm vi áp dụng

Thuế được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, áp dụng cho mọi đối tượng chịu thuế, không phân biệt đơn vị hành chính lãnh thổ.


Ví dụ: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công áp dụng đối với tất cả người cư trú và người không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt tỉnh, thành phố.

Một số phí và lệ phí áp dụng theo lãnh thổ. Mức thu do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. do thành phố trực thuộc trung ương quyết định.


Ví dụ: Lệ phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí đăng ký kinh doanh, v.v.

Tính toán khoản hoàn trả (lợi ích của người nộp thuế, phí, lệ phí)

Khi nộp thuế không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế mà việc hoàn thuế được thể hiện gián tiếp thông qua các hoạt động của Nhà nước như xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, v.v.

Phí, lệ phí được hoàn trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thông qua kết quả dịch vụ công.


Ví dụ: Khi nộp phí trích xuất thông tin đất đai, người yêu cầu sẽ được biết thông tin về quy hoạch và tình trạng pháp lý của thửa đất.

đại lý sưu tâm

Cơ quan thuế thu theo quy định của pháp luật thuế

Ngoài một số loại phí, lệ phí do cơ quan thuế thu, cơ quan có thẩm quyền thu là cơ quan cung cấp dịch vụ công, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đây là các tiêu chí phân biệt thuế với phí và phí. Nếu bạn có thắc mắc về thuế, phí, lệ phí và các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ 1900.6192 để được hỗ trợ và giải đáp.

>> Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

>> Cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles