20.7 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Buy now

spot_img

Bảng tra án phí dân sự và tạm ứng án phí khi khởi kiện


1. Án phí trong vụ án không có hạn ngạch

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14 thì vụ án dân sự không có giá trị là vụ án mà người yêu cầu bồi thường không phải là số tiền hoặc không xác định được giá trị bằng số tiền. Đặc biệt.

Căn cứ Điều 7 và Danh mục án phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14 thì án phí, tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm như sau:

Bạn Đang Xem: Bảng tra án phí dân sự và tạm ứng án phí khi khởi kiện

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021
TT

Tên

Phi ra toa

Tiền tạm ứng án phí

Đầu tiên

Án phí dân sự ban đầuNm

1.1

DĐối với các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình chết tiệth, lao động không có hạn ngạch.

300.000 vnđ

300.000 vnđ

1,2

Đối với tranh chấpVâng kinh doanh, thương mạiVângtôi khôngooh mùa thuVângch.

03 triệu đồng

03 triệu đồng

2

Án phí Bắt mắt

2.1

HÀNG TRIỆUtranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao độngong.

300.000 vnđ

300.000 vnđ

2,2

HÀNG TRIỆUTranh chấp kinh doanh và thương mại.

02 triệu đồng

02 triệu đồng


án phí dân sựÁn phí dân sự và tiền tạm ứng án phí (Hình ảnh minh họa)

2. Án phí dân sự có giá trị

Khoản 3 Điều 24 Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14 quy định: Vụ án dân sự có giá trị là vụ án mà đương sự có yêu cầu về số tiền, tài sản mà đương sự xác định được bằng một số tiền cụ thể. thân hình.

Căn cứ Điều 7 và Danh mục án phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14 thì mức án phí, tiền tạm ứng sơ thẩm đối với những vụ án có giá trị được quy định cụ thể như sau:

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021


Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021

Xem Thêm : Đến 2030, 100% bệnh viện ngành Lao động khám chữa bệnh BHYT

Xem Thêm : Chính sách mới có hiệu lực 12/10/2021
TT

Tên án phí

Phi ra toa

Tiền tạm ứng án phí

Tôi

Án phí dân sự sơ thẩm

Đầu tiên

Dtôi cùng trachHởpvVâng dân sự, hôn nhân và gia đình chết tiệtCó giá hạn ngạch

một

Từ 06 triệu đồng trở về xuống.

300.000 vnđng

TẨYBằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm đối với khoản tiền mà Tòa án ước tính theo giá trị tài sản tranh chấp mà đương sự yêu cầu giải quyết, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm tại vụ án dân sự. có hạn ngạch.

b

Từ phía trên 06 – 400 triệu won Dng.

5% giá trị tài sảnooh tranh luận.

c

Từ hơn 400800 triệu đồng.

20 triệu đồng + 4% phíHở?N giá quản lý tài sản sản phẩm có trẻ emmộtvượt quá 400 triệu đồng.

d

Từ hơn 800 triệu đồng – 02 Tỷ đồng.

36 triệu VND + 3% phíHở?n giá trị của tài sản tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng.

D

Từ phía trên 02 – 04 hàng tỷ đồng.

72 triệu VND + 2% giá trị tAhbà ấyncooh tranh chấp hơn 02 tỷ đồng Dồ.

e

Từ trên 04 trở lên Tỷ đồng.

112 triệu Đồng + 0,1% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 04 tỷ đồng.

2

Đối với tranh chấpVâng kinh doanh, thương mạiooh giá hạn ngạch

một

Từ 60 triệu đồng trở xuống.

03 triệu won đồng

Bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm mà Tòa án ước tính theo giá trị tài sản tranh chấp mà đương sự yêu cầu, nhưng ít nhất không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm đối với phần không vụ án dân sự đang tranh chấp. có hạn ngạch.

b

Từ trên 60 trở lên 400 triệu đồng.

5% giá trị bức tranhHởP.

c

Từ bọn trẻ400 – 800 yên triệu đồng.

20 triệu VND + 4% cAhHở?giá trị nphân Tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng.

d

Từ hơn 800 triệu đồng 02 hàng tỷ đồng.

36 triệu đồng + 3% cmột phần của giá trị đang tranh chấp vượt quá 800 triệu won đồng.

D

Từ phía trên 02 04 tỷ đồngồ.

72 triệu đồng + 2% phíHở?n giá trị tranh chấp vượt quá 02 tỷ đồngồ.

e

Từ phía trên 04 hàng tỷ đồng.

112 triệu VND + 0,1% cAhHở?n giá bọn trẻBạn tranh chấp về 04 hàng tỷ đồng.

3

Đối với các tranh chấp về lao động có hạn ngạch

một

Từ 06 triệu đồng và tiền xung.

300.000 vnđng

Bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm mà Tòa án ước tính theo giá trị tài sản tranh chấp mà đương sự có yêu cầu nhưng ít nhất không thấp hơn mức án phí dân sự vô hiệu. . hạn ngạch.

b

Từ trên 06 trở lên – 400 triệu đồng.

3% giá trị tranh chấp nhưng không thấp hơn 300.000 đồng.

c

Từ hơn 400 triệu đồng 02 tỷ đồng.

12 triệu VND + 2% phíHở?n giá trị tranh chấp vượt quá 400 triệu won đồng.

d

Từ 02 trở lên hàng tỷ đồng

44 triệu won VND + 0,1% giá trị tranh chấp 02 tỷ đồng.

II

Án phí dân sựugh Bắt mắt

Đầu tiên

HÀNG TRIỆUtranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao độngong.

300.000 vnđ

300.000 vnđ

2

HÀNG TRIỆUTranh chấp kinh doanh và thương mại.

02 triệu đồng

02 triệu đồng

Trên đây là các quy định về án phí dân sự; Tùy theo số lượng tiền, tài sản đang tranh chấp mà các vụ án dân sự được chia thành các vụ án có giá trị và không có giá trị. Án phí trong vụ án có giá trị được tính theo giá trị của số tiền, tài sản có tranh chấp.

>> Mọi trường hợp được miễn, giảm án phí và tiền tạm ứng

Khắc Niệm

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles