20 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Buy now

spot_img

Biết rõ để tránh ôm “bom”


1. Không đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu

Diện tích tối thiểu là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn (kể cả trường hợp thửa đất có thửa đất liền kề).

Điều kiện đầu tiên để được tách thửa phải đáp ứng yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Bạn Đang Xem: Biết rõ để tránh ôm “bom”

Điều kiện này áp dụng cho tất cả các tỉnh và loại đất. Điều đó đồng nghĩa với việc thửa đất không đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu sẽ không được phép tách thửa.

Ví dụ: Tại Quyết định 20/2017 / QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở như sau:

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi


Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi


Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi


Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi


Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi


Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi

Xem Thêm : Điều kiện bồi thường về nhà đất khi Nhà nước thu hồi
TT

Khu vực

Tối thiểu

Mức tối đa

Đầu tiên

Phường

30m2

90m2

2

Các xã giáp ranh các huyện, thị xã

60m2

120m2

3

Xã đồng bằng

80m2

180m2

4

Xã trung du

120m2

240m2

5

Xã miền núi

150m2

300m2

Theo đó, thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có diện tích không dưới 30m2 đối với khu vực phường, thị trấn và không dưới 50% hạn mức giao đất ở tối thiểu quy định tại bảng trên đối với các xã còn lại.

– Chiều rộng và chiều sâu từ 03m trở lên (so với chỉ giới xây dựng).

xem thêm: Diện tích tối thiểu được chia thành 63 tỉnh, thành phố

2. Đất tại các tỉnh, thành phố tạm dừng làm thủ tục tách thửa.

Hiện một số tỉnh, thành phố đã có công văn chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục tách thửa.

Ghi chú:

– Chỉ tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp. Việc tạm dừng này không áp dụng đối với các thửa đất ở.

Muốn biết chính xác loại thửa đất nào bị tạm dừng thì phải xem chi tiết công văn của từng tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết tại: Tỉnh, thành phố nào đình chỉ thủ tục tách thửa đất nông nghiệp?

Việc tạm dừng thủ tục tách thửa là biện pháp tạm thời góp phần chống sốt đất chứ không cấm việc tách thửa lâu nay. (Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết không cấm việc tách thửa đối với đất nông nghiệp).

Loại dữ liệu nào không thể bị đánh bại?

3. Đất chưa Sổ đỏ, Sổ hồng

Xem Thêm : Xây nhà không phép có thể không bị phá dỡ

Về nguyên tắc, đất chưa có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) sẽ không đủ điều kiện để tách thửa. Bởi lẽ, việc tách thửa thường được thực hiện khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất; nhưng theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có Sổ đỏ, Sổ hồng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp được thừa kế. quy định tại Khoản 1 Điều này. 168 Luật Đất đai.

Tuy nhiên vẫn có một số tỉnh vẫn được phép tách thửa nếu đủ điều kiện cấp Sổ đỏ và Sổ hồng (chưa có Sổ đỏ và Sổ hồng). Ví dụ như tỉnh Bắc Kạn.

4. Đất đang tranh chấp, hết thời hạn sử dụng

* Đất đang tranh chấp

Trong quyết định về điều kiện tách thửa của UBND một số tỉnh, thành có ghi rõ đất không có tranh chấp thì mới được tách thửa. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành phố không quy định cụ thể điều kiện này.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc chia tách thửa đất thường được thực hiện bằng hình thức chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất. Do đó, đất đang tranh chấp sẽ không đủ điều kiện để tách thửa.

* Đất đã hết hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất Đất đai được chia thành hai nhóm là đất sử dụng ổn định lâu dài (như đất ở của hộ gia đình, cá nhân) và đất sử dụng lâu dài (như đất nông nghiệp).

Khi đất không còn thời hạn sử dụng (hết thời hạn sử dụng đất) thì người sử dụng đất không được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp,… Điều này có nghĩa là để tách thửa thì vẫn có. thời gian còn lại. thời hạn sử dụng đất.

5. Quyền sử dụng đất đang bị kê biên

Khi kê biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án thì không chỉ quyền tách thửa mà các quyền khác như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp đều không được thực hiện (theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013).

Đồng thời, khi kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất nộp cho cơ quan thi hành án dân sự (theo khoản 1 Điều này). Điều 111 Luật Thi hành án dân sự 2008).

6. Không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định một trong những nguyên tắc sử dụng đất là sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nguyên tắc này cũng được các tỉnh, thành phố quy định rõ trong quyết định về điều kiện được phép tách thửa.

Theo đó, nhiều tỉnh, thành quy định rõ việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch. Đất thuộc các dự án quy hoạch phát triển nhà ở, dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch không được tách thửa.

Ví dụ: Tại Quyết định số 05/2017 / QĐ-UBND, TP Cần Thơ quy định điều kiện tách thửa phải đáp ứng các điều kiện cụ thể là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn. quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp.

7. Đất đã được thông báo thu hồi

Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013 quy định trước khi có quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất về việc thu hồi đất trong một thời gian nhất định trước thời điểm thu hồi, cụ thể:

– Chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp.

– Chậm nhất là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Thông báo thu hồi đất được gửi cho người bị thu hồi đất. Theo đó, khi có thông báo thu hồi đất, cơ quan nhà nước sẽ từ chối đơn xin tách thửa của người sử dụng đất.

Tóm lại, các nhà đầu tư bất động sản cần hiểu Loại đất nào không được chia? để tránh rủi ro khi đầu tư. Nếu độc giả gặp vướng mắc, vui lòng gọi hotline 1900.6192 để được tư vấn.

>> Thủ tục tách thửa và các khoản phải nộp

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles