16.8 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022

Buy now

spot_img

Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

TT

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Từ thường gọi

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Quy định của pháp luật


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

1

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Sổ đỏ, Sổ hồng

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Trước ngày 10/12/2009, Giấy chứng nhận chưa được cấp chung mà cấp riêng cho quyền sử dụng đất, nhà ở; người dân thường dựa vào màu sắc để gọi tên, cụ thể:


– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bìa màu đỏ nên thường gọi là Sổ đỏ.


– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có bìa màu hồng nên thường gọi là Sổ hồng.


Từ ngày 10/12/2009 đến nay, thống nhất cấp chung một mẫu Giấy chứng nhận trên phạm vi cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bìa màu hồng cánh sen nhưng nhiều người vẫn quen gọi là Sổ đỏ nếu chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc gọi là Sổ hồng nếu chứng nhận quyền sở hữu chung cư).


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

2

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Sang tên Sổ đỏ

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Đăng ký biến động


Theo điểm a khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai.


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

3

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Thủ tục cấp Sổ hồng, Sổ đỏ

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu


Lưu ý: Chỉ có thủ tục cấp lần đầu, không có thủ tục cấp lần hai, lần ba,…


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

4

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Mua bán đất

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Vì người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất không phải là chủ sở hữu nên không có quyền định đoạt (quyền bán) nhưng người sử dụng đất vẫn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình nếu đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

5

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Mua bán nhà đất

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


Vì người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất nhưng lại là chủ sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất, trong đó có nhà ở. Do đó, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền bán nhà ở thuộc sở hữu của mình.


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

6

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Chủ đất

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Người sử dụng đất


Người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân,…


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

7

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tiền làm Sổ đỏ (chi phí làm Sổ đỏ)

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Nghĩa vụ tài chính


Khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm: Tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp phải nộp), lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

8

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Đất thổ cư

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Đất ở


Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng đất thì đất đai được chia thành nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng; trong từng nhóm sẽ có những loại đất cụ thể nhưng không có đất thổ cư, chỉ có đất ở đô thị và đất ở nông thôn.


Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

10

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Mảnh đất

Xem Thêm : 5 điều cần lưu ý khi mua căn hộ chung cư để tránh rủi ro

Xem Thêm : Tài sản gắn liền với đất là gì? Có được cấp Sổ đỏ không?

Bạn Đang Xem: Cách hiểu đúng về các từ ngữ thường gọi trong pháp luật đất đai

Tên gọi theo quy định: Thửa đất


Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.


Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles