15 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 30, 2022

Buy now

spot_img

Cách tính tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện tranh chấp đất đai


1. Cách tính tiền tạm ứng án phí và án phí

* Tạm ứng án phí và lệ phí đối với các vụ án không có hạn ngạch

Khoản 2 Điều 24 Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14 giải thích vụ án dân sự không hạn ngạch như sau:

Bạn Đang Xem: Cách tính tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện tranh chấp đất đai

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Vụ án dân sự không có giá trị là vụ án mà đương sự yêu cầu không phải là số tiền hoặc không xác định được giá trị bằng số tiền cụ thể.

Căn cứ Điều 7 và Danh mục án phí ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14, mức tạm ứng án phí, lệ phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án tranh chấp đất đai không có giá trị được quy định như sau:

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng
TT

Tên

Tiền tạm ứng án phí

Phi ra toa

đầu tiên

Ví dụ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

2

Bắt mắt

300.000 vnđ

300.000 vnđ

* Tạm ứng án phí và lệ phí cho các vụ án có giá trị lớn

Khoản 3 Điều 24 Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14 quy định:

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Vụ án dân sự có giá trị là vụ án mà đương sự yêu cầu bồi thường một khoản tiền hoặc tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.

Xem Thêm : Bộ Y tế hướng dẫn giấy thông hành Covid-19 cho xe chở hàng

Căn cứ Điều 7 và Danh mục án phí ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016 / UBTVQH14, mức tạm ứng án phí, án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án tranh chấp đất đai có giá trị cố định như sau:

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng


Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng
TT

Giá trị tài sản tranh chấp

Phi ra toa

Tiền tạm ứng án phí

tôi

Án phí dân sự sơ thẩm

đầu tiên

Từ 06 triệu đồng trở xuống

300.000 vnđ

Bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm mà Tòa án ước tính theo giá trị tài sản tranh chấp mà đương sự có yêu cầu nhưng không thấp hơn 300.000 đồng.

2

Từ trên 06 triệu đồng đến 400 triệu đồng

5% giá trị tài sản đang tranh chấp

3

Từ hơn 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng

20 triệu đồng + 4% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng

4

Từ hơn 800 triệu đồng đến 02 tỷ đồng

36 triệu đồng + 3% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng

5

Từ trên 02 tỷ đến 04 tỷ đồng

72 triệu đồng + 2% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 02 tỷ đồng

6

Từ hơn 04 tỷ đồng

112 triệu đồng + 0,1% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 04 tỷ đồng

II

Án phí dân sự phúc thẩm

300.000 vnđ

300.000 vnđ

Khi thời điểm đến, đó là thời gian để chiến đấu.  Chương dài

2. Ai là người chịu án phí khi khởi kiện tranh chấp đất đai?

Khoản 1 và khoản 2 Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

Xem Thêm : 10 ngày nữa, mua xe máy sẽ nộp lệ phí trước bạ qua mạng

“thứ nhất. Sau khi nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án thì phải thông báo ngay cho người khởi kiện để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp án phí. tiền tạm ứng trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.


2. Thẩm phán ước tính số tiền tạm ứng án phí, ghi thành thông báo và giao cho nguyên đơn để họ nộp tiền tạm ứng án phí… ”.

Cho nên, Thẩm phán sẽ ước tính số tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện để họ thanh toán theo quy định.

Ngoài ra, người khởi kiện cần lưu ý thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí, cụ thể:

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án, nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí. và nộp biên nhận cho Tòa án (theo khoản 2 Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

3. Không nộp tiền tạm ứng án phí Tòa án không thụ lý?

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thẩm phán thụ lý vụ án tranh chấp đất đai khi nguyên đơn nộp cho Tòa án biên lai tiền tạm ứng án phí.

Riêng những trường hợp được miễn, không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì khi nhận được hồ sơ khởi kiện, Thẩm phán phải thụ lý (đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo).

Như vậy, đối với những vụ án không được miễn hoặc không thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán chỉ thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai tiền tạm ứng án phí. Nói cách khác, Nếu nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án sẽ không thụ lý..

Đây là cách tính tiền Tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện tranh chấp đất đai. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về tiền tạm ứng án phí, án phí và các tranh chấp đất đai liên quan đến vụ án của mình, hãy bấm gọi ngay. 1900.6192và cho các chuyên gia pháp lý của chúng tôi biết vấn đề của bạn.

>> 8 điều cần biết trước khi khởi kiện tranh chấp đất đai

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,508FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles