20 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022

Buy now

spot_img

Có được xuất hóa đơn lùi ngày khi dùng hóa đơn điện tử?

Xuất phát từ quy định chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế khi làm thủ tục phát hành hóa đơn và nguy cơ bị xử phạt hành chính nếu chậm chuyển dữ liệu khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết có nên xuất hàng hay không. Lập hóa đơn chậm có nghĩa là hóa đơn gửi đến cơ quan thuế bị chậm so với ngày lập hóa đơn?


1. Quy định về thời gian phát hành hóa đơn theo Nghị định 123

Điều 9 Nghị định 123 quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:

Bạn Đang Xem: Có được xuất hóa đơn lùi ngày khi dùng hóa đơn điện tử?

– Thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia): là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, không phân biệt về việc tiền đã được nhận hay chưa.

– Thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp cơ sở cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt trước, tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng cung ứng). cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể có quy định khác nhau về thời điểm xuất hóa đơn.

Phát hành hóa đơn quá hạn là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp (Ảnh minh họa)


2. Quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế

Tiếp theo, Nghị định 123 quy định việc chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo hai hình thức:

– Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: sau khi nhập dữ liệu, người nộp thuế ký điện tử và gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để cấp mã, sau đó gửi hóa đơn cho người mua.

– Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo 2 phương thức:

+ Kết chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 / TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123. Nộp cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. (Hàng tháng hoặc hàng Quý), áp dụng cho một số doanh nghiệp thuộc loại hình kinh doanh có số lượng hóa đơn lớn.

+ Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn đối với trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn thì gửi hóa đơn cho người mua, đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế (ngay trong ngày gửi cho người mua).

3. Ngày lập hóa đơn khác với ngày ký số có hợp lệ không?

Tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định 123 có ghi:

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử có thời điểm ký số trên hóa đơn khác với thời điểm phát hành hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm phát hành hóa đơn.

Theo quy định trên, có thể hiểu hóa đơn có ngày lập hóa đơn không phải ngày ký số hóa đơn vẫn có giá trị sử dụng.

Mặt khác, theo tìm hiểu của LuatVietnam, hiện nay khi xuất hóa đơn theo Nghị định 123, doanh nghiệp vẫn có thể ghi ngày hóa đơn là ngày quá khứ (ngày chậm) và gửi đến cơ quan thuế để cấp mã bình thường. thông thường (có hóa đơn có mã của cơ quan thuế). Điều này có thể cho thấy rằng hệ thống được thiết kế để tuân thủ quy định trên.

4. Phạt chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

Ngoài ra, tại Điều 30 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có quy định xử phạt vi phạm hành chính nếu doanh nghiệp chậm chuyển hoặc không chuyển dữ liệu. dữ liệu hóa đơn gửi cơ quan thuế.

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021


Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021


Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021


Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021


Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021


Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Xem Thêm : Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19

Xem Thêm : Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021
Xâm phạm

Hết hạn

Tiền phạt

Quá hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

01-05 ngày làm việc

02 – 05 triệu đồng

06-10 ngày làm việc

05 – 08 triệu đồng

11 ngày làm việc trở lên

10 – 20 triệu đồng

Kết chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ

05 – 08 triệu đồng

Không chuyển dữ liệu điện tử sang cơ quan thuế

10 – 20 triệu đồng

Với quy định này, nếu căn cứ vào Ngày hóa đơn để tính chuyển dữ liệu chậm thì đối với hóa đơn xuất ngược sẽ chậm từ 1 đến nhiều ngày (tùy theo số ngày xuất lùi). Nếu căn cứ vào Ngày ký số để tính toán việc chuyển tiền chậm thì rủi ro sẽ thấp hơn rất nhiều.

Về mặt logic, đối chiếu với nội dung mục 3 nêu trên: Các hóa đơn có ngày lập hóa đơn không phải ngày ký số hóa đơn vẫn còn hiệu lực thì căn cứ tính thời gian chuyển dữ liệu chậm là ngày hóa đơn ký số. .

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì nguy cơ chậm truyền dữ liệu về cơ quan thuế sẽ cao hơn. Với hóa đơn điện tử có mã đã thực hiện gửi đến cơ quan thuế để cấp mã ngay sau khi phát hành hóa đơn.

5. Doanh nghiệp cần xuất hóa đơn lùi ngày

Dưới góc độ của doanh nghiệp và người nộp thuế, việc xuất hóa đơn chậm ngày không hẳn là cố tình vi phạm quy định mà có thể do những nguyên nhân chủ quan và khách quan không thể tránh khỏi trong quá trình phát hành hóa đơn. :

– Số lượng lớn hóa đơn được xuất liên tục trong ngày, kể cả nửa đêm, ngoài giờ nên có thể xuất sai ngày và chuyển sang ngày hôm sau.

– Kế toán hoặc người phụ trách lập hóa đơn bị ốm đau hoặc do sự cố bất khả kháng mà không thể xuất hóa đơn.

– Trường hợp chữ ký số dùng để ký hóa đơn bị mất, hư hỏng, lỗi thì phải có thời gian để làm thủ tục cấp lại.


Kết thúc

Về nguyên tắc, doanh nghiệp và người nộp thuế cần cập nhật các chính sách liên quan về hóa đơn, hóa đơn điện tử và tham khảo ý kiến ​​của cơ quan thuế về các vướng mắc để thực hiện nộp đúng thời điểm, đúng quy định.

Ngoài ra, cần có sự hướng dẫn của cơ quan thuế để doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, tránh trường hợp mỗi doanh nghiệp hiểu một mẫu cho cùng một nội dung dẫn đến thực hiện không đúng.

Việc cơ quan thuế công khai, minh bạch và giải đáp kịp thời các vướng mắc sẽ giúp doanh nghiệp và người nộp thuế yên tâm chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 theo đúng kế hoạch của cơ quan thuế. kết quả tốt.

Trên đây, LuatVietnam đã tổng hợp và phân tích liên quan đến quy định về phát hành hóa đơn bị lỗi thời. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp các doanh nghiệp cập nhật các chính sách mới về phát hành hóa đơn theo đúng quy định và thuận tiện khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123. Nếu có thêm thắc mắc, doanh nghiệp và bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192.

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,501FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles