20 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Buy now

spot_img

Danh sách giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ


Khi nào được miễn thuế, phí khi sang tên Sổ đỏ?

* Miễn thuế thu nhập cá nhân

Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 / TT-BTC quy định các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế bất động sản như sau:

Bạn Đang Xem: Danh sách giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông, bà nội với cháu ngoại; anh chị em ruột thịt với nhau.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng. khi ly hôn được chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án thì việc chia tài sản này được miễn thuế.

– Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

– Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông, bà nội với cháu ngoại; anh chị em ruột thịt với nhau.

Xem chi tiết: Miễn thuế 2 trường hợp mua bán nhà đất

* Miễn phí đăng ký

Căn cứ khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016 / NĐ-CP thì nhà, đất là thừa kế riêng, là quà tặng giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông, bà nội với cháu ngoại; Anh, chị, em ruột nay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì được miễn lệ phí trước bạ.

Giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ.Loại giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ (Hình ảnh minh họa)

Hồ sơ miễn thuế, phí khi sang tên Sổ đỏ.

Căn cứ tiết b.2 điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013 / TT-BTC, hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản được quy định như sau:

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn


Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn

Xem Thêm : Mức phạt với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xem Thêm : Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn
TT

Trường hợp

Tên của bằng chứng tài liệu

Đầu tiên

Chuyển giao giữa vợ và chồng

Cần có một trong các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy đăng ký kết hôn hoặc quyết định ly hôn, tái hôn của Tòa án (trường hợp chia nhà do ly hôn, hợp nhất sở hữu do tái hôn)

2

Chuyển giao giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ

Có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu trùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao giấy khai sinh


Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.

3

Chuyển giao giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi

Cần có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu trùng) hoặc bản sao quyết định công nhận nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền.

4

Chuyển nhượng giữa ông, bà và cháu

Cần có các giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh của cháu ruột và bản sao giấy khai sinh của bố hoặc bản sao sổ hộ khẩu có ghi rõ mối quan hệ giữa ông, bà và cháu.

5

Chuyển nhượng giữa ông, bà và cháu

Cần có những giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh của cháu và bản sao giấy khai sinh của mẹ; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có ghi mối quan hệ ông, bà, cháu.

6

Chuyển giao giữa các anh, chị và em

Cần có các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy khai sinh của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thể hiện mối quan hệ cùng cha khác mẹ hoặc cùng cha, mẹ hoặc các giấy tờ khác chứng minh quan hệ huyết thống.

7

Chuyển giao giữa bố chồng, mẹ chồng và con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể

Cần có những giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu ghi rõ mối quan hệ cha chồng, mẹ chồng, con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ và con rể; hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh của vợ hoặc chồng để làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa bên chuyển nhượng là bố chồng, mẹ chồng với con dâu, bố chồng, mẹ vợ và con rể

Ghi chú:


– Trường hợp chuyển nhượng nhà, đất thuộc đối tượng miễn thuế nêu trên mà bên chuyển nhượng không có giấy khai sinh, hộ khẩu, xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về mối quan hệ giữa bên chuyển nhượng và người chuyển nhượng là bắt buộc. bên nhận để làm căn cứ xác định thu nhập miễn thuế.


– Bản sao các giấy tờ trên phải có công chứng, chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Trường hợp không có công chứng, chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn thì người chuyển nhượng phải xuất trình bản chính để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu.


– Khi tặng cho, thừa kế căn cứ vào các văn bản trên để thực hiện.

số 8

Trường hợp người nhận chuyển nhượng chỉ có một nhà ở là quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam

Cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Trên tờ khai số 11 / KK-TNCN, cá nhân kê khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở. và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật về tuyên bố chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

* Đơn xin miễn phí đăng ký

Căn cứ Phụ lục I Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP, ngoài Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 01 / LPTB, bản sao giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ sở hữu tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ ( nếu có), ngoại trừ bản gốc nộp.

Tuy nhiên, Nghị định không nêu rõ tên loại giấy tờ chứng minh tài sản hay chủ sở hữu tài sản được miễn lệ phí trước bạ. Để được miễn lệ phí trước bạ, người khai chỉ cần có một trong các giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi…

Trên đây là Giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ. (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế). Ngay cả khi được miễn, người dân vẫn phải kê khai để cơ quan thuế quản lý.

Nếu bạn đọc có vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Sang tên Sổ đỏ: Hồ sơ, thủ tục và các khoản phí phải nộp

>> Xem thêm các chính sách mới về đất đai tại đây

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles