20 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Buy now

spot_img

Đất mua sau 2014 có được cấp Sổ đỏ? Sổ đỏ đứng tên ai?

Đất chưa có Sổ đỏ, Sổ hồng nhưng được mua đi bán lại sau năm 2014 rất phổ biến. Trường hợp này khi làm sổ đa số sẽ gặp những vướng mắc như đất mua sau năm 2014 có được cấp Sổ đỏ hay không và nếu có thì sổ sẽ đứng tên người mua hay chủ cũ.

* Mua bán đất đai là tên gọi dân gian thường dùng để chỉ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bạn Đang Xem: Đất mua sau 2014 có được cấp Sổ đỏ? Sổ đỏ đứng tên ai?

Đất mua sau năm 2014 có được cấp Sổ đỏ không?

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) được chia thành hai trường hợp là đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất và đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất, cụ thể:

(1) Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian thực hiện chính sách ruộng đất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Cộng hòa. Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

– Giấy tờ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở; hồ sơ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

xem thêm: 26 loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

(2) Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định đối với đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn được cấp Giấy chứng nhận nếu có đủ các điều kiện:

* Không phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện sau đây:

– Đất đang sử dụng trước ngày 01/7/2014.

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. đặc biệt khó khăn.

Xem Thêm : Thời điểm hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực

– Được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

* Có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004.

– Không vi phạm pháp luật về đất đai.

– Được xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quốc gia có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đối với nơi lập quy hoạch.

Lưu ý: Các điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 được hướng dẫn cụ thể tại các Điều 20, 22 và 23 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, được chia thành các trường hợp nhỏ sau:

+ Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật đất đai

+ Đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

+ Giao đất không đúng quy định

xem thêm: Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Như vậy, từ những bằng chứng trên, Đất mua trước hoặc sau ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014) vẫn được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng nếu đủ các điều kiện. (Bản chất điều kiện cấp sổ sẽ phụ thuộc phần lớn vào thửa đất chứ không phụ thuộc vào thời điểm chuyển nhượng).

Nếu bạn mua sau năm 2014, bạn có thể được hoàn lại tiền

Nếu được cấp Sổ đỏ đứng tên “chủ cũ”?

Như đã phân tích ở trên, đất mua sau năm 2014 vẫn được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng nếu đủ các điều kiện. Tuy nhiên, có một vấn đề là sổ phát hành sẽ không đứng tên người mua, thay vào đó sẽ phải đứng tên “chủ cũ”, vì:

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

– Đất không tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Xem Thêm : Phương án sang tên Sổ đỏ mà người ở với cha mẹ dễ bị thiệt nhất

– Trong thời gian sử dụng đất.

Theo quy định trên, để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ​​ngày 1/7/2014 thì một trong những điều kiện bắt buộc phải có là phải có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng), nếu chưa có sổ đó. Sổ đỏ, Sổ hồng, chuyển nhượng không hợp lệ trừ 02 trường hợp.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2014 nếu bạn muốn bán đất thì phải có Sổ đỏ và Sổ hồng, trừ 02 trường hợp; nếu không có khi xin cấp sổ thì sổ đứng tên “chủ cũ” (sau đó các bên thỏa thuận chuyển nhượng theo đúng quy định).

Tên “chủ sở hữu cũ” sẽ tạo ra nhiều rắc rối pháp lý hơn, cụ thể:

* Trong trường hợp chỉ có “một chủ sở hữu cũ”

Nếu chỉ có một chủ cũ thì việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì chỉ cần thỏa thuận với người này về việc họ đứng tên rồi làm thủ tục sang tên theo quy định.

* Trường hợp có “nhiều chủ cũ” (mua đi bán lại nhiều lần)

Đất có nhiều chủ cũ rất phổ biến do mua đi bán lại. Nếu đúng như vậy thì sẽ phức tạp hơn nhiều, vì sổ phải đứng tên “chủ cũ” chứ ai là chủ, dù không tìm được “chủ cũ”.

Việc đứng tên chủ sở hữu thứ nhất hoặc chủ sở hữu thứ hai, thứ ba,… phải căn cứ vào quy định cụ thể của pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP thì các trường hợp sau đây chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản chuyển nhượng quyền theo quy định của pháp luật thì làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu để được cấp Giấy chứng nhận mới mà không phải làm thủ tục sang tên, bao gồm:

– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 (không phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất).

– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ- CP.

Như vậy, tùy từng trường hợp cụ thể mà “chủ cũ” sẽ được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng để thuận tiện cho người mua (thuận tiện trong việc tìm chủ cũ và thỏa thuận với họ), theo đó:

– Nếu bạn mua đất sau năm 2014 nhưng đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì bạn chỉ cần tìm chủ cũ để bán cho bạn (người nhận chuyển nhượng đất trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/01) . Tháng 7 năm 2014).

– Đất mua sau năm 2014 mà đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì phải tìm được “chủ cũ” trước ngày 01/01/2008.

Đây là câu trả lời cho vấn đề: Đất mua sau năm 2014 có được cấp Sổ đỏ không?? Nếu được cấp thì Sổ đỏ đứng tên ai? Theo đó, Đất mua sau năm 2014 vẫn được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng nếu đủ các điều kiện nhưng sổ chưa đứng tên người mua, trừ 02 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa có Sổ đỏ hoặc Sổ hồng..

Đây là vấn đề rất phức tạp trong thực tế, nhất là khi đất đai được mua đi bán lại nhiều lần. Nhiều người đọc quy định nhưng không hiểu hoặc không tự làm được. Do đó, nếu có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng gọi đến đường dây nóng 1900.6192 để được tư vấn và giải đáp.

>> Cách cấp, sang tên Sổ đỏ khi mua đất qua nhiều đời chủ

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles