11.6 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022

Buy now

spot_img

Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Căn hộ nhà ở xã hội là gì?

Hiện nay, chưa có định nghĩa cụ thể về căn hộ nhà ở xã hội mà chỉ có khái niệm về nhà ở xã hội. Theo đó, căn cứ khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định:

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Nhà ở xã hội là nhà ở được Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

Trong đó, có hai loại hình nhà ở xã hội là nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ. Về căn hộ chung cư là nhà ở riêng lẻ, Khoản 3 Điều 55 Luật Nhà ở quy định:

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Điều 55. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích đối với nhà ở xã hội


[…]


3. Đối với nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

Như vậy, có thể hiểu căn hộ nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được thiết kế, xây dựng khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, diện tích nhà ở xã hội và có sự hỗ trợ của Chính phủ. nước đối với một số đối tượng cụ thể.

điều kiện mua chung rất xa


Đối tượng và điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 49, Điều 50, Điều 51 Luật Nhà ở và Điều 22 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021 / NĐ-CP.

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]


Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]

Xem Thêm : Nhà chỉ có giấy phép xây dựng có sang tên được không?

Xem Thêm : Mua bán đất hai giá là gì? 3 rủi ro khi mua bán đất hai giá

Bạn Đang Xem: Điều kiện mua chung cư nhà ở xã hội là gì? [Cập nhật mới nhất]
STT

Môn học

Điều kiện

Đầu tiên

Người có công với cách mạng: Thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, bị địch bắt tù đày …

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu (có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú).


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng.

2

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực thành thị

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu. .


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, tự khai báo mức thu nhập và chịu trách nhiệm về thông tin mức thu nhập.


– Có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú.

3

Những người đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu. .


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.


– Xác nhận của cơ quan đang công tác về đối tượng được mua nhà ở xã hội.

4

Nhân viên văn phòng; hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu. .


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.


– Xác nhận của cơ quan đang công tác về đối tượng được mua nhà ở xã hội.

5

Cán bộ, công chức

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu. .


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.


– Xác nhận của cơ quan đang công tác về đối tượng được mua nhà ở xã hội.

6

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ: không còn đủ điều kiện thuê nhà ở, chuyển đi nơi khác hoặc vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ bị thu hồi nhà ở.

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu. .


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Xác nhận về nơi ở của cơ quan quản lý nhà ở công vụ.

7

Hộ gia đình bị thu hồi đất, giải tỏa, phá dỡ mà chưa được bồi thường về đất ở, nhà ở

– Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua / thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích / đầu người thấp hơn mức tối thiểu. .


– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội.


– Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bị thu hồi về việc chưa được bồi thường nhà, đất ở tái định cư.

Ngoài ra, với căn hộ nhà ở xã hội, căn hộ chung cư cũng cần có những điều kiện riêng như sau:

– Được thiết kế và xây dựng khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

– Mỗi căn hộ có diện tích từ 25 – 70m2 đảm bảo theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Đây là các quy tắc về điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 1900.6192 để được hỗ trợ và giải đáp.

>> Nhà ở xã hội: Đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thủ tục mua

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,513FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles