20 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Buy now

spot_img

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2022

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2021 được thực hiện tuần tự theo 09 bước sau:

Bước 1: Truy cập Hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế đây

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2022

Nếu người nộp thuế chưa đăng ký thì phải đăng ký trước khi đăng nhập.

Bước 2: Đăng nhập

– Nhập “mã số thuế” và nhập “mã kiểm tra”, sau đó nhấn tiếp tục.

– Nhập “mã số thuế” và nhập “mật khẩu”, sau đó nhấn đăng nhập.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” và chọn “Kê khai trực tuyến”.

Bước 4: Chọn thông tin trên tờ khai quyết toán thuế

– Tên người gửi: Điền tên người nộp thuế (tự động theo thông tin đăng ký thuế).

– Địa chỉ nhà: Tự động theo thông tin đăng ký thuế (có thể chỉnh sửa).

– Điện thoại liên hệ: Tự động theo thông tin đăng ký thuế (có thể chỉnh sửa).

– Địa chỉ email: Tự động theo thông tin đăng ký thuế (có thể chỉnh sửa).

– Chọn tờ khai: Chọn 02 / QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80 / 2021).

– Lựa chọn cơ quan quyết toán thuế.

– Tùy từng trường hợp mà người nộp thuế kê khai chính xác.

Sẽ có 03 trường hợp, tương ứng với 03 đối tượng, cụ thể:

Trường hợp 1: Người nộp thuế chỉ có 01 nguồn khai thuế trực tiếp trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế chọn cơ quan thuế đã kê khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” để khai thuế trực tiếp trong năm.

Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên, kể cả trường hợp vừa có thu nhập trực tiếp khai trong năm vừa có thu nhập từ tổ chức trả thu nhập khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai nguồn thu nhập và các thông tin liên quan theo bảng sau:

Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ khấu trừ thu nhập thông qua tổ chức chi trả thu nhập. Sau đó khai báo thông tin về việc thay đổi nơi làm việc:

+ Người nộp thuế đánh dấu vào ô này nếu có sự thay đổi nơi làm việc. Sau đó điền thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

1. Tại thời điểm quyết toán, người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế tiếp tục nhập mã số thuế của tổ chức chi trả để tính giảm trừ gia cảnh cho mình.

2. Tại thời điểm quyết toán, người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả hoặc không tính giảm trừ gia cảnh tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này, người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý nơi cư trú (tạm trú, thường trú).

+ Người nộp thuế đánh dấu vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Sau đó điền thông tin vào ô 3 hoặc ô 4 hoặc ô 5.

3. Tại thời điểm quyết toán, ông vẫn đang làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này, người nộp thuế tiếp tục nhập mã số thuế của tổ chức nộp thuế để hệ thống tự động xác định cơ quan thuế cuối cùng.

Xem Thêm : Đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức trước 15/12/2021

4. Tại thời điểm giải quyết, ông đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này, người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý nơi cư trú (tạm trú, thường trú).

5. Tại thời điểm quyết toán, người nộp thuế chưa tự tính giảm trừ tại bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào (tổ chức khấu trừ thuế 10% tại cơ sở phát sinh). Nếu tích vào ô này, người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý nơi cư trú (tạm trú, thường trú).

– Chọn trường hợp giải quyết: Quyết toán theo năm dương lịch (thường chọn mục này) / quyết toán trong 12 tháng liên tục khác với năm dương lịch / quyết toán trong vòng 12 tháng.

– Loại hình khai báo: Tuyên bố chính thức.

– Năm giải quyết: Năm 2021.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nhấn “tiếp tục”.

Bước 5: Kê khai tờ khai quyết toán thuế, cụ thể:

– [01] đến nơi [06]: Thông tin được hệ thống nhập tự động.

– [07] đến nơi [08]: Chọn tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương tại mục 08 trước, sau đó chọn quận / huyện tại mục 07.

– [09] Nhập số điện thoại của người nộp thuế: Tự động theo dõi thông tin khi đăng ký thuế, nếu không hiển thị thì phải điền.

– [10] Fax: Tùy chọn.

– [11] Điền địa chỉ email của người nộp thuế: Tự động theo dõi thông tin khi đăng ký thuế, nếu không hiển thị thì phải điền.

– [12] đến nơi [14] Thông tin liên quan đến đại lý thuế (nếu có).

– [15] đến nơi [19] Hệ thống tự động điền thông tin.

– [20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCN) trong kỳ: [20] = [21] + [23] – Thông tin này sẽ được điền tự động sau khi nhập thông tin tổng thu nhập chịu thuế tại chỉ tiêu [21].

– [21] Tổng thu nhập chịu thuế: Điền các thông tin phát sinh trong năm (phải điền chính xác).

+ Là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam.

+ Trường hợp phát sinh thu nhập, cơ quan chi trả thu nhập cấp chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên chứng từ đó và nhập vào tờ khai.

– [24] Số người phụ thuộc (nhập vào đây nếu bạn đã đăng ký người phụ thuộc).

– [25] Các khoản giảm trừ: [25] = [26] + [27] + [28] + [29] + [30].

Hệ thống sẽ mặc định mức tổng giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 132 triệu đồng / năm. Chỉ thay đổi nếu có người phụ thuộc tại mục tiêu [27]người nộp thuế kê khai tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học đúng đối tượng [28]phí bảo hiểm được khấu trừ theo mục tiêu [29]khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện được khấu trừ theo mục tiêu [30].

– [31] Tổng thu nhập chịu thuế ([31] = [20] – [22] – [25]): Tự động.

– [32] toàn bộ thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ: Tự động.

– [33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ ([33] = [34] + [35] + [36] – [37] – [38]): Tự động sau khi điền vào mục tiêu [34], [35], [36], [37], [38].

Xem Thêm : Cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại Hà Nội

– [34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập: Ghi chính xác theo chứng từ khấu trừ thuế.

– [35] Số thuế đã nộp trong năm không thông qua tổ chức chi trả thu nhập.

– [36] Được khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

– [37] Số thuế đã khấu trừ, nộp ở nước ngoài trùng với quyết toán năm.

– [38] Số thuế đã nộp trong năm không thông qua tổ chức chi trả thu nhập trùng với quyết toán năm.

– [39] Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm trong kỳ [39] = [40] + [41].

– [40] Số thuế phải nộp trùng với quyết toán năm.

– [41] Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm khác.

– [42] Tổng số thuế phải nộp trong kỳ ([42] = ([32] – [33] – [39])> 0).

– [43] Cá nhân có số thuế phải nộp sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống được miễn thuế (0 [42] <= 50.000 VNĐ)

– [44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44] = ([32] – [33] – [39]) <0).

– [45] Tổng số thuế được hoàn lại [45] = [46] + [47].

– [46] Số tiền thuế được hoàn cho người nộp thuế.

– [47] Bù trừ thuế các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước.

– [48] Tổng số thuế bù trừ phát sinh kỳ sau ([48] = [44] – [45]).

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn “Hoàn thành tờ khai”.

Bước 6: Chọn kết xuất XML

Bước 7: Chọn “nộp tờ khai”, nhập “mã kiểm tra” để xác minh việc nộp tờ khai và chọn “tiếp tục”.

Hệ thống sẽ báo đã gửi tờ khai thành công.

Bước 8: In tờ khai

– Tại bước sau khi chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi tệp tờ khai có định dạng XML.

– Tải ứng dụng iTax Viewer để mở tệp, sau khi cài đặt xong có thể mở tệp “kết xuất XML” và chọn in 02 bản và ký tên người nộp thuế.

Bước 9: Người nộp thuế mang CMND / CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Mục 1 Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.

Đây là hướng dẫn từng bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến 2022. Nếu độc giả gặp sự cố vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được tư vấn.

>> Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles