11.6 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022

Buy now

spot_img

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

Kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là một trong những hành vi vi phạm hành chính về thuế và thời hiệu xử lý hành vi này là khá dài so với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính khác, cụ thể là 05 năm kể từ ngày vi phạm hành chính. sự vi phạm.

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp

Khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế 2019 quy định trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn, bao gồm:

Bạn Đang Xem: Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

(Đầu tiên) Khai sai căn cứ tính thuế, số thuế được khấu trừ, xác định sai các trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn trong hoạt động kinh doanh. Tình hình kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán, trên các hoá đơn chứng từ hợp pháp.

(2) Người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã kê khai các giao dịch liên kết nhưng cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền khi kiểm tra kết luận số liệu thanh tra, kiểm tra khác với số liệu của cơ quan thuế. Số liệu kê khai của người nộp thuế làm thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn.

(3) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng trái phép hóa đơn để hạch toán trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn mà người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp chứng minh được. rằng vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về người bán.

Ghi chú:

– Người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 2 Điều này. 7 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019, ngoài việc phải kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế trong các trường hợp sau đây:

  • Người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung sau khi cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan hoặc sau 60 ngày, kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan. kiểm tra hàng hóa đã được thông quan.
  • Cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; phát hiện trong quá trình kiểm tra hàng hóa đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số thuế phải nộp theo quy định.
  • Không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số thuế phải nộp.

– Người nộp thuế khai sai dẫn đến nộp thiếu hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn nếu đã khai bổ sung và tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số thuế theo quy định. nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện việc thanh tra, kiểm tra thuế chưa thực hiện tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm thanh tra thuế. khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Xem Thêm : Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế nhưng vẫn phải nộp số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

  • Người nộp thuế đã khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan;
  • Người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, kiểm tra hàng hóa đã thông quan.

khai sai tiền phải nop

Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến nộp thuế thiếu

Căn cứ Điều 16 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP, xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn như sau:

* Hình thức và mức xử phạt chính

Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

(Đầu tiên) Khai sai căn cứ tính thuế, số thuế được khấu trừ, xác định sai các trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn trong hoạt động kinh doanh. đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

(2) Khai sai làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng người nộp thuế đã tự nguyện khai bổ sung, nộp đủ số tiền thuế được hoàn. nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời gian thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

(3) Khai sai làm giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản thanh tra, kiểm tra thuế, lập biên bản vi phạm hành chính xác định. trốn thuế mà người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu về tội trốn thuế, đã kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và cơ quan thuế đã lập hồ sơ. được lập biên bản để xác định hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế.

Xem Thêm : Truy vết thần tốc, không để Omicron lây lan

(4) Khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn đối với các giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập hồ sơ gửi cơ quan thuế để bổ sung. . theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

(5) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm mà cơ quan thuế khi thanh tra, kiểm tra phát hiện người mua hàng chứng minh được. lỗi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về người bán và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

* Biện pháp khắc phục

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

(1) Buộc nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp ngân sách nhà nước đối với hành vi trên.

Nếu hết thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt theo quy định xử phạt chính nêu trên mà phải nộp đủ số thuế còn thiếu, số thuế được hoàn, được miễn, giảm cao hơn số tiền quy định. . tiền chậm nộp ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này.

(2) Buộc điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ (nếu có) đối với hành vi bị xử phạt chính nêu trên.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế khai sai quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP (lần lượt các mục (1), (2), (4) trong nội dung bị áp dụng hình thức xử phạt chính) nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm, chưa được hoàn thì không xử phạt 20% mà phạt 20%. từ 05 – 08 triệu đồng.

Đây là những hành vi Kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn và mức phạt. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng gọi hotline 1900.6192 .

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,513FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles