17.2 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 30, 2022

Buy now

spot_img

Mức thu phí cấp thị thực năm 2021 là bao nhiêu?


Đương đơn, được miễn lệ phí thị thực

* Người nộp phí

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 219/2016 / TT-BTC, người nước ngoài khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp thị thực, giấy tờ về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh phải nộp lệ phí theo quy định.

Bạn Đang Xem: Mức thu phí cấp thị thực năm 2021 là bao nhiêu?

* Trường hợp được miễn thị thực

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2016 / TT-BTC, các trường hợp sau được miễn lệ phí cấp thị thực:

– Khách (gồm vợ, chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội được mời với tư cách cá nhân.

– Cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các thành viên trong gia đình (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, người không phải là công dân Việt Nam và người không cư trú tại Việt Nam không phải trả phí trên cơ sở đối ứng.

– Các trường hợp tự do theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam và bên nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

– Người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện công tác cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

– Các trường hợp khác theo quyết định cụ thể của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

lệ phí thị thựcPhí visa mới nhất (Ảnh minh họa)

Lệ phí thị thực và các giấy tờ liên quan

Căn cứ Biểu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 219/2016 / TT-BTC, lệ phí cấp thị thực và các giấy tờ liên quan đến xuất, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài như sau:

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron


Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Xem Thêm : Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19

Xem Thêm : Chuẩn bị phương án chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron
TT

Các nội dung

Tỷ lệ thu phí

Đầu tiên

Thị thực chỉ có giá trị một lần.

25 đô la Mỹ (USD)

2

Visa có giá trị nhiều lần:

một

Có giá trị lên đến 3 tháng.

50 USD

b

Loại có giá trị từ 3 đến 6 tháng.

95 USD

c

Loại có thời hạn sử dụng trên 6 tháng đến 1 năm.

135 USD

d

Loại có thời hạn từ 01 tháng đến 02 năm.

145 USD

e

Loại có thời hạn từ 05 tháng đến 05 năm.

155 USD

g

Thị thực cho trẻ em dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn).

25 USD

3

Chuyển ngang thời hạn thị thực, thẻ tạm trú, tạm trú từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới.

05 USD

4

Việc cấp thị thực theo Hiệp định song phương về cấp thị thực xuất nhập cảnh nhiều lần, có thời hạn 1 năm.

100 USD

5

Cấp thẻ tạm trú:

một

Thời hạn từ 1 năm đến không quá 2 năm.

145 USD

b

Thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm.

155 USD

c

Đối với người nước ngoài được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhiều lần với ký hiệu LD, DT với thời hạn trên 01 năm.

05 USD

6

Gia hạn tạm trú.

10 USD

7

Cấp mới và cấp lại thẻ thường trú.

100 USD

số 8

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới; cấp phép cho công dân Lào sử dụng đường qua biên giới để vào nội địa các tỉnh Việt Nam.

10 USD

9

Cấp thị thực cho hành khách quá cảnh bằng đường hàng không, đường biển đến tham quan, du lịch.

05 USD / người

mười

Cấp thị thực tại cửa khẩu có thời hạn không quá 15 ngày đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh sang nước thứ ba rồi nhập cảnh lại Việt Nam trước thời hạn xuất cảnh. Cảnh Việt Nam chưa đầy 30 ngày.

05 USD / người

11

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam mà không cần hộ chiếu.

200.000 vnđ / lần

Lưu ý: Trường hợp mất, hỏng các giấy tờ trên phải cấp lại các giấy tờ trên, áp dụng mức phí cấp mới.

>> Lệ phí làm hộ chiếu năm 2021

Khắc Niệm

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,508FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles