15 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 30, 2022

Buy now

spot_img

Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


1. Không xây nhà trên đất vườn

Một trong những nguyên tắc khi sử dụng đất là sử dụng đúng mục đích. Điều này có nghĩa là nhà ở chỉ được xây dựng trên đất ở mà không được xây dựng trên bất kỳ loại đất nào khác. Nội dung của nguyên tắc này đã được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất


1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất. ”.

Như vậy, người dân không được phép làm nhà trên đất vườn, loại đất mà theo luật đất đai không quy định hay giải thích là gì nhưng thực chất là đất làm vườn và trồng cây hàng năm. hoặc cây lâu năm như cây ăn quả, cây cảnh,… (đất vườn thuộc nhóm đất nông nghiệp).

2. Mức phạt khi tự ý xây nhà trên đất vườn

Căn cứ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 10 Nghị định 91/2019 / NĐ-CP, việc tự ý xây dựng nhà ở trên đất vườn được xác định là hành vi tự ý chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm. lên thổ cư.

Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi tự ý xây dựng nhà ở trên đất vườn như sau:

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?


Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?
TT

Khu vực chuyển nhượng bất hợp pháp

Tiền phạt

Nông thôn

Khu vực thành thị

Đầu tiên

Dưới 0,02 ha (200m2)

Phạt từ 03 – 05 triệu đồng

Hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tiền đối với khu vực nông thôn.

2

Từ 0,02 đến dưới 0,05 ha

Phạt từ 05 – 08 triệu đồng

3

Từ 0,05 đến dưới 0,1 ha

Phạt tiền từ 08-15 triệu đồng

4

Từ 0,1 đến dưới 0,5 ha

Phạt tiền từ 15 – 30 triệu đồng

5

Từ 0,5 đến dưới 01 ha

Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng

6

Từ 01 ha đến dưới 03 ha

Phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng

7

Từ 03 ha trở lên

Phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng

Lưu ý: Mức phạt trên là mức phạt tiền áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm; Nếu tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

Ngoài việc bị phạt tiền, người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:


– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP.


– Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện để được công nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP.


– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do tự ý chuyển sang đất ở.

Tóm lại, khi tự ý xây nhà trên đất vườn sẽ bị phạt tiền và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (phải tháo dỡ nhà). Mức phạt tùy thuộc vào diện tích xây dựng (khu vực tự ý chuyển mục đích sử dụng đất).

Thông thường trên thực tế, mức phạt áp dụng đối với khu vực nông thôn là từ 03 đến 05 triệu đồng, đối với khu vực thành thị (nội thành, ngoại thành; nội thị, ngoại thành; thị trấn) mức phạt tiền gấp đôi khu vực nông thôn.

xay nó trên đường phố

3. Muốn xây nhà trên đất vườn phải làm những gì?

* Phải chuyển mục đích sử dụng đất

Muốn xây nhà trên đất vườn thì việc đầu tiên và bắt buộc người dân phải làm là chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất vườn sang đất ở.

Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, bao gồm:

Xem Thêm : Chung hộ khẩu có được hưởng thừa kế nhà đất không?

Bạn Đang Xem: Phạt bao nhiêu? Khi nào mới hợp pháp?

Xem Thêm : Khi nào thì hợp pháp?

“…


d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. ”

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân chỉ được phép xây dựng nhà ở nếu được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất vườn sang. đất ở.

* Hồ sơ và thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).

Bước 2: Nộp

Phương án 1. Hộ gia đình, cá nhân hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Phương án 2. Đối với những nơi chưa tổ chức bộ phận một cửa, hộ gia đình, cá nhân phải nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, bộ phận tiếp nhận ghi vào sổ nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Giải quyết yêu cầu

Ở giai đoạn này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các công việc theo quy định như thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, điền dã, v.v.

Riêng người dân cần lưu ý nghĩa vụ quan trọng nhất của họ là nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế nếu chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 5: Kết quả trả về

* Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trên đây là mức phạt khi Xây nhà trên đất vườn và xin phép xây nhà trên loại đất này như thế nào. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng gọi ngay hotline
1900.6192

để được tư vấn.

>> Chuyển mục đích sử dụng đất: Hồ sơ, thủ tục và số tiền phải nộp

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,508FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles