20.7 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022

Buy now

spot_img

Thẩm quyền, thủ tục khiếu nại khi bị từ chối cấp Sổ đỏ

Khi chậm, không giải quyết hoặc từ chối cấp sổ đỏ mà có căn cứ cho rằng cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan đó có sai phạm thì có quyền khiếu nại. Muốn khiếu nại thì bạn phải nắm rõ quy định về thẩm quyền và thủ tục khiếu nại khi bị từ chối cấp Sổ đỏ dưới đây.

* Thẩm quyền và thủ tục khiếu nại về việc chậm cấp, từ chối cấp Sổ đỏ dưới đây áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân.

Bạn Đang Xem: Thẩm quyền, thủ tục khiếu nại khi bị từ chối cấp Sổ đỏ

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Căn cứ vào các Điều 17, 18 và 19 Luật Khiếu nại 2011, thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi chậm cấp, từ chối cấp Sổ đỏ (hay nói cách khác là quyết định hành chính, hành vi hành chính) do pháp luật quy định. được xác định như sau:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (xã, phường, thị trấn), Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). chính quyền trung ương) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi hành chính của mình hoặc của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi hành chính của mình.

+ Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng và tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại đã hết thời hạn giải quyết nhưng chưa được giải quyết.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được giải quyết. khiếu nại lần đầu mà còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn giải quyết mà chưa được giải quyết.

2. Khiếu nại khi bị từ chối cấp Sổ đỏ

Căn cứ Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại quyết định, hành vi chậm cấp, từ chối cấp Sổ đỏ được thực hiện bằng hình thức khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

(1) Khiếu nại được thực hiện bằng văn bản

Trường hợp khiếu nại bằng hình thức văn bản thì trong đơn khiếu nại phải nêu rõ các nội dung sau:

– Ngày, tháng, năm khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

– Nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải được người khiếu nại ký tên hoặc lập chỉ mục.

(2) Khiếu nại trực tiếp

Trường hợp người khiếu nại trực tiếp đến khiếu nại thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc người tiếp nhận ghi đơn khiếu nại và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào đơn khiếu nại. văn bản, trong đó nêu rõ nội dung như trường hợp (1).

Thật đẹp khi bạn chơi trò chơi để bạn có thể

3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

* Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Bước 1: Gửi đơn và nhận đơn khiếu nại

Gửi đơn khiếu nại qua đường bưu điện, bộ phận một cửa chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu nêu trên hoặc trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Chấp nhận đơn đăng ký

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết phải thông báo về việc thụ lý giải quyết.

– Trường hợp từ chối thụ lý phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Xem Thêm : Mật độ xây dựng là gì? Mật độ xây dựng tối đa từ ngày 05/7/2021

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau đây:

– Kiểm tra lại các quyết định, hành vi chậm cấp, từ chối cấp Sổ đỏ của chính mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

– Trường hợp không có cơ sở để kết luận nội dung khiếu nại thì tự tiến hành xác minh hoặc phân công người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại hoặc kiến ​​nghị giải quyết.

Bước 4: Tổ chức đối thoại

– Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

– Cuộc đối thoại phải được ghi lại bằng văn bản.

– Kết quả đối thoại là một trong những căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

– Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

– Gửi kết quả giải quyết khiếu nại:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

+ Người khiếu nại;

+ Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc người có thẩm quyền, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân được chuyển đến;

+ Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ án phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

– Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ án phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

* Thủ tục giải quyết khiếu nại về đất lần thứ hai

Bước 1: Gửi và nhận đơn đăng ký

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý thì người khiếu nại có quyền khiếu nại. đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

– Đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

– Hồ sơ khiếu nại lần hai bao gồm:

+ Đơn khiếu nại;

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

Xem Thêm : Quy định về cấp Sổ đỏ cho nhà ở xây dựng trên đất người khác

+ Các tài liệu liên quan để người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

– Nơi nộp hồ sơ: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai (xem chi tiết tại phần thẩm quyền nêu trên).

Bước 2: Chấp nhận đơn đăng ký

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết, nếu khiếu nại lần hai đủ điều kiện thì phải thụ lý giải trình. quyết định.

– Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản thông báo cho người khiếu nại.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào nội dung, tính chất của khiếu nại, tự mình xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc phân công người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến ​​nghị giải quyết.

Bước 4: Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

– Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

– Gửi và thông báo quyết định giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

+ Người khiếu nại;

+ Người khiếu nại;

+ Người giải quyết khiếu nại lần đầu;

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đơn khiếu nại đến.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai:

Điều 37 Luật Khiếu nại năm 2011, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

– Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ghi chú:

– Hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. chính.

Sau đây là quy định về quyền hạn, Thủ tục khiếu nại khi bị từ chối cấp Sổ đỏ. Mọi vướng mắc vui lòng gọi hotline 1900.6192 để được tư vấn và giải đáp.

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Tư Vấn Bất Động Sản

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles