20 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022

Buy now

spot_img

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và hạn nộp thuế môn bài 2022


1. Thuế môn bài là gì?

Excise Là loại thuế trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh phải nộp hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ / vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu hàng năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).

Thực chất của thuế môn bài là loại thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thì mới có “thẻ” trước khi kinh doanh, trừ trường hợp được miễn.

Bạn Đang Xem: Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và hạn nộp thuế môn bài 2022

Thuật ngữ “thuế môn bài” được sử dụng khá phổ biến và được quy định rõ ràng về mức thu trong Pháp lệnh 10-LCT / HĐNN7 năm 1983. Từ ngày 01/01/2017 đến nay, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng nữa. trong luật của tiểu bang, nhưng thay vào đó sử dụng thuật ngữ “lệ phí giấy phép”.

Theo đó, từ ngày 1-1-2017, thuật ngữ “thuế môn bài” được thay thế bằng “lệ phí môn bài”, nhưng thực tế người dân vẫn sử dụng rất phổ biến.

Việc thay đổi từ thuế sang phí không chỉ đơn thuần là thay đổi thuật ngữ mà có sự khác biệt về bản chất, cụ thể:

– Khi môn bài là thuế: Là khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Thuế suất sẽ do các luật thuế quy định và là khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

– Lệ phí môn bài: Là khoản tiền cố định mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp khi cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước; là một trong các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế thu.

>> Tư vấn miễn phí về thuế môn bài 1900.6199

Hóa đơn là gì?Thuế môn bài là gì? Thuế môn bài là bao nhiêu? (Hình minh họa)

2. Mức thuế môn bài (thuế suất môn bài 2022)

* Mức giá áp dụng đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?
TT

Đối tượng và cơ sở

Tầng

Tỷ lệ thu phí

Đầu tiên

Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 10 tỷ đồng Việt Nam

Bậc 1

03 triệu đồng / năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở xuống

Cấp độ 2

02 triệu đồng / năm

3

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

Cấp 3

01 triệu đồng / năm

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Hết thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian đầu. 6 tháng trong năm nộp lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc 6 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.


Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân sản xuất kinh doanh đã giải thể mà hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trong thời gian 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cả năm, chậm nhất là 06 tháng đầu năm. 6 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài hàng năm.


– Tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016 / NĐ-CP (tổ chức theo thứ tự 1 và 2) có thay đổi về vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ thì căn cứ xác định mức vốn đầu tư. được xác định. Mức thu lệ phí môn bài là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ của năm trước năm tính lệ phí môn bài.


Trường hợp vốn điều lệ / vốn đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài theo quy định. tỷ giá mua của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi đối tượng nộp thuế môn bài mở tài khoản tại thời điểm đối tượng nộp lệ phí nộp tiền vào ngân sách nhà nước.


– Đối tượng nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất kinh doanh trong năm dương lịch và không phải nộp lệ phí của năm tạm ngừng kinh doanh khi đáp ứng đủ 02 điều kiện. sau:


+ Văn bản đề nghị tạm ngừng sản xuất kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm).


+ Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng sản xuất kinh doanh.


Riêng trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh mà không có đủ các điều kiện trên thì nộp lệ phí môn bài cả năm.

* HOA KỲThu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?

Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?


Xem Thêm : Vì sao nên mua ô tô từ ngày 01/12/2021?
TT

Doanh số

Tỷ lệ thanh toán

Đầu tiên

Trên 500 triệu đồng / năm

01 triệu đồng / năm

2

Trên 300 đến 500 triệu đồng / năm

500.000 đồng / năm

3

Trên 100 đến 300 triệu đồng / năm

300.000 VND / năm

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm phải nộp lệ phí môn bài. năm, nếu ra kinh doanh 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.


– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động phải có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 01 tháng 01 đến ngày nộp lệ phí môn bài). ). Ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản đề nghị tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh gửi cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn nộp lệ phí. . lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.


Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không đủ các điều kiện trên thì nộp lệ phí môn bài cả năm.

Xem Thêm : Người dân không cần đến trạm y tế để khai báo là F0

Doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm kinh doanh mới của hộ kinh doanh như sau:

** Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, trừ trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

– Là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của địa điểm kinh doanh theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trở lại kinh doanh không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm căn cứ xác định mức thu thuế. Lệ phí môn bài là doanh thu trong năm tính thuế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Thông tư 40/2021 / TT-BTC.

** Cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản

Là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản trong năm tính thuế. Trường hợp một cá nhân giao kết nhiều hợp đồng thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản trong năm. Thuế.

Trường hợp cá nhân cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản tại các địa điểm của công ty. năm tính thuế, kể cả trường hợp có nhiều hợp đồng thuê tại một địa điểm.

Trường hợp hợp đồng thuê tài sản kéo dài nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài hàng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN một lần đối với hợp đồng thuê tài sản kéo dài nhiều năm thì chỉ phải nộp lệ phí môn bài một năm. .

xem thêm: 10 trường hợp được miễn thuế môn bài

3. Hạn nộp thuế môn bài 2022

(1) Thời hạn nộp thuế Môn bài 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.

(2) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập). thành lập doanh nghiệp), thời hạn nộp hồ sơ như sau:

– Trường hợp hết thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 06 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm hết thời gian miễn lệ phí.

– Trường hợp hết thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm trước năm hết thời gian miễn lệ phí.

(3) Hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động thì thời hạn nộp tiền như sau:

– Trường hợp 6 tháng đầu năm bắt đầu hoạt động: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm bắt đầu hoạt động.

– Trường hợp bắt đầu hoạt động trong thời gian 06 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm trước năm bắt đầu hoạt động.

Dưới đây là các quy tắc để trả lời câu hỏi: Thuế môn bài là gì? và mức thuế, thời hạn nộp thuế môn bài 2022. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6199 để được LuatVietnam giải đáp và hỗ trợ.

>> Thuế môn bài: Mức thanh toán, thời hạn thanh toán và các khoản miễn trừ

Nguồn: https://chuyendoithocu.top
Danh mục: Pháp Luật

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,501FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles